انواع مختلف کتابخانه مبلمان صدراصنعت

انواع مختلف کتابخانه  مبلمان صدراصنعت  در مدلها وابعاد مختلف تولید میشوند. انواع  کتابخانه اعم  از   کتابخانه های طبقاتی ,زوم کن خور ,  کتابخانه دو درب  , کتابخانه 4درب  و  کنابخانه 6درب  وهمچنین  کتابخانه های مناسی بایگانی  وجادهی اسناد ومدارک در مدلهای متنوع .قفل دار و… تولید میشوند .این  کتابخانه ها  دارای کشو مجزا یا کمد نیز هستند و در مدلهای قفل دار نیز قابل ساخت میباشند .حتی خریدار محترم که میتواند در رنگ وابعاد .جنس  کتابخانه اعمال نظر کند میتواند در تعداد وابعاد کشوها وطبقات  کتابخانه مورد سفارش نیز نظر خود را اعمال کند .مانند اینکه بجای یک کشو یکسره کشوها را تقسیم کند یا تعداد طیقات را کم وزیاد کند. ارتفاع اغلب  کتابخانه ها  190 میاشد که قابل تغببر میباشد مانند عرض وعمق قابل تغییر  کتابخانه 

کتابخانه های  ساخت مبلمان صدراصنعت  از جنس ملامینه درجه یک (ضدخش , ضداسید ومقاوم در برابر حرارت .شستشو) میباشند که درصورت درخواست خریدار قابل ساخت  کتابخانه  باMDF نیز میباشد این  کتابخانه ها  دارای رنگ بندی میباشند ومدلهای متنوع آن نظر هر سلیقه ای را جلب خواهد کرد.  کتابخانه های  ساخت مبلمان صدرا صنعت  در مدلهای و رنگهای متنوع  مناسب محل کار ومنزل میباشند وقابلیت کاربرد در هر دو مکان را دارا هستند.

مدیر وب سایت
سپتامبر 28, 2020