تاثیر رنگ در محیط کار ومنزل

رنگها وتاثیر آنها بر اشخاص از بعد روانشناسی بسیار مهم وبا اهمیت میباشد و حتی در رفتارها وفعالیتهای رومره زندگی تاثیرگذار میباشد وحتی در محیط کار منزل باعث نشاط وشادابی وحتی تاثیر مثبت بر فعالیت کاری اشخاص میشود.از این رو گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت باشناخت روانشناسی رنگهای موثر در فعالیت ورفتارهای افراد اقدام به کاربرد این رنگها در محصولات متفاوت خود نموده است. محصولات کاربردی در محیط کار ومنزل از تنوع رنگ بهره برده شده است.

گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت کوشیده است این تنوع را در همه محصولات خود رعایت کرده باشد مانند انواع میزهای اداری اعم از میزمدیریت , میز کارشناسی , میز کارمندی , میز کنفرانس و…. انواع صندلی نظیر صندلی مدیرتی , صندلی کارمندی , صندلی کارشناسی و… وهمچنین محصولات دیگر کاربردی در منزل ومحیط کار مانند انواع مبلمان و جلومبلی , دراور , کمد , کتابخانه , جاکفشی و…. همه این محصولات از جنسهای مرغوب وبا کیفیت ساخته شده اند که میتوان در رنگهای متفاوت تولید شوند .

صندلی های متنوع مانند صندلی مدیریت , صندلی کارمندی و صندلی کارشناسی و… علاوه بر دقت در ساخت مناسب ومتناسب با ارگونومی بدن افراد وراحتی در استفاده وکیفیت بالا با تنوع رنگ بسیار انتخاب را آسان کرده ودر چندین رنگ هر سلیقه ای را مجاب خواهد کرد این تنوع رنگ در ابزار ووسایل محیط کار اعم از انواع صندلی , انواع میز مدیریت , میزکارمندی , میزکارسناسی و…. ودیگر ابزار از لحاظ تغییر روحیه کارکنان وحنی بالابردن راندمان کاری افراد مورد توجه قرار میگیرد.

حتی تنوع رنگ در محصولات گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت که در محیط کار مورد استفاده قرار میگردند مانند انواع میز وانواع صندلی میتوان در ترکیب رنگ های متنوع جلوه خاصی به آن محیط بخشید وتاثیر ترکیب رنگها را بطور محسوس مشاهده کرد. در محیط منزل نیز تنوع محصولات مبلمان صدراصنعت نظیر مبلمان , جلومبلی , دراور , کمد , کتابخانه , جاکفشی و… وبا تنوع رنگ نگرانی خریدارن محترم را از حیث ست نشدن یا بهم خوردن ترکیب رنگی مورد نظر در محیط کاربردی از بین میرود.

همه محصولات خاص محیط کار مانند انواع میز مدیریت , میز کارمندی , میز کارشناسی , میز کنفرانس و… صندلی های مختلف صندلی مدیریتی , صندلی کارمندی , صندلی کارشناسی و … با رنگ بندی متنوع جهت تحویل در اسرع وقت به خریدارن محترم میباشد.

محصولات خانگی واداری نظیر مبلمان , جلومبلی , دراور , کمد , کتابخانه , جاکفشی و…. نیز با تنوع رنگ با سفارش وانتخاب خریدارن رضایت وسلیقه همه را جلب خواهد کرد وحس رضایت وانگیزه را در افراد محیط کار یا منزل بطور محسوسی بالا خواهد برد.

مدیر وب سایت
سپتامبر 28, 2020