برتری کیفیت کشوها

برتری کیفیت کشوها در محصولات گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت در محصولات مختلف مانند دراور , فایل, جاکفشی و کمد وکتابخانه تولید صدراصنعت کاربرد زیادی دارد که این نکته باعث شده در ساخت کشوها وقابلیتها وکیفیت مورد توجه خاصی قرار گیرد .کاربرد کشوها در محصولات دراور , فایل , جاکفشی , کمد وکتابخانه باعث تاثیر چشمگیر این ویژگی در مورد توجه قرار گرفتن خریدارن شده و به این جهت به نحوه ساخت وخصوصیات آن توجه خاصی شده.( www.sadrasanat.com )

تمامی کشوهای به کاررفته در محصولات دراور , فایل , جاکفشی , کمد وکتابخانه دارای ریل های تلسکوپی برای سهولت در استفاده وعمر بالا میباشند از خصوصیات دیگر ربل های ود و زمانه و جنس استیل میباشند که از آبشن هایی است که تفاوت را در مقایسه با دیگر کشوهای معمولی بسیار محسوس میکند.( www.sadrasanat.com )

اغلب خریدارن از کیفیت کشوها وسختی در باز وبسته واستفاده کرذن از کشوها شکایت دارند که به سختی میشور با آنها کار کرد یا اغلب از جای خود در آمده ومشکلاتی را سبب شدند اما گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت در تمام محصولاتی که در آنها از کشو هم استفاده کرده نظیر دراور و فایل که فقط کشویی هستد و برخی از مدلهای جاکفشی , کمد وکتابخانه که کشو نیز دارند از بهترین جنس ومدل که مدرن ترین وبه روز ترین تکنولوژی در ساخت آنها وجود دارد بهره برده برای استفاده راحت , آسان وبدون دغدغه ونگرانی از مشکلاتی که کشوهای سابق اغلب دارا بودند.( www.sadrasanat.com )

مدیر وب سایت
سپتامبر 30, 2020