تحویل محصول توسط افراد مجرب

همیشه این نکته حائز اهمیت است که بعضی از محصولات علاوه بر نیاز به نصب مشتری بایدسوالات و ابهاماتی که امکان دارد در لحظه اول تخویل محصول سفارشی خود امکان دار پیش بیاید را رفع کند بهرحال همیشه این نکته پیش بینی میشوذ که خریدار محترم وقتی محصول خود را تحویل گرفت سوال یا مسائلی را مطرح کند از این رو همیشه در لحظه تحویل محصولات مبلمان اداری صدراصنعت افراد مجرب ومسول هم در محل حضور داشته وراهنمای های کامل را به خریدار محترم خواهد نمود.

یکی از ابهامات که امکان دارد پیش بیاید نحوه درست استفاده از محصول میباشد مثلا انواع صندلی مبلمان اداری صدراصنعت درای چند اهرم مجزا برای که هر کدارم کاربردی دارن است صندلی مدیریت وصندلی کارمندی وصندلی کارشناسی ممکن است نیاز شود که به کاربر راهنمایی تکمیل تری در رابطه با این محصول یا محصولات دیگر داده شود.

البته بدیهی است بعضی از محصولات مانند انواع کمدلباسی وکتابخانه های که بصورت مجزا از هم هستند ودر محل مورد استفاده باید کنار هم قرار گیرند هم توسط نصاب این چیدن کنار هم انجام میشود.بعضی از خریدارن علاقه دارند محصولات چسبیده به دیوار هم پیچ شوند یا در مواردی این چنینی که این امر هم پیش بینی شده ونصاب با تمامی ابزار مورد نیاز که همراه خود دارد این کار را انجام میدهد وهمیشه این موارد را در نظر دارد که طبق نظر وسلیقه خریدار محترم محصول مورد استفاده قرار گیرد.

البته تمامی این موارد در مرحله سفارش محصول رفع میشود وصدر درصد خریدار با آگاهی کامل از این موارد دست به سفارش میزند ولی از روی احترام به انتخاب وحصول اطمینان بیشتر این نیاز را هم برای خریداران محترم برطرف ساخته وبه سمع ونظر رسانده ایم.همیشه تلاش گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت رضایتمندی خریدار در هر مرحله از خرید باشد است چه قبل از خرید وچه بعد از خرید ودر حال استفاده از محصول هم همیشه خریدارن را همراهی خواهیم کرذ.

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020
برچسب ها :

این مقاله بدون برچسب است.