قطعات جانبی محصولات

یکی از دغدغه ها وموارد مورد اهمیت برای مشتریان کیفیت قطعات جانبی محصولات میباشد .بطور مثال قفل هایی که در محصولاتی مانند کمدها , کتابخانه , دراور تعبیه میشود یا دستگیره ها و لوازم دیگر که این اطمینان را به خریدار محترم میدهیم که گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت مواد اولیه تمامی این محصولات را از مواد درجه یک وارداتی که در حین استفاده هیچ مشکلی از حیثتغییر رنگ , شکستن وترک خوردن یا هر آسیب جدی دیگری که باعث کاستن نمای ظاهری یا استفاده سخت محصول شود پیش نمی اید.ضمانت کیفیت محصولات ما گواه این امر است که ما محصولات خود را با اطمینان از کیفیت بالای محصول به بازار خرید روانه میکنیم وتمامی استانداردها را رعایت کرده وبا پیش بینی هر نوع شکلی قبل از تولید آنرا رفع کرده به خریدار ارائه میکنیم.

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020