نحوه سفارش محصولات

درباره نحوه سفارش گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت قبلا توضیحاتی داده شده که تکرار آن وشرح نکات دیگر کمک بیشتری به خریدار محترم در خرید میکند .از جمله دیدن یا تصمیم گیری قبل از سفارش است که در صورت سفارش غیر حضوری میتوان با سر زدن به سایت مبلمان صدراصنعت تمامی محصولات را با تصویرو توضیحات کامل مشاهده کرد .

مسلم است دیدن ومشاهده در سایت شاید خیال بعضا از مشتریان را راضی نکنم بدیهی است که در اینصورت گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت آماده پاسخگویی وتوضیحات بیشتر به سوالات خریدارن محترم میباشند ودر صورت نیاز خریدار محترم را دعوت به دیدن از نزدیک نمونه محصول برای اطمینان بیشتر وثبت تغییرات در صورت نیاز خریدار میباشند.

هر سفارشی از انواع میزهای مدیریت , میزهای کارشناسی , میزهای کارمندی وانواع میزهای دیگر کمد ها وکتابخانه ها و مبلمان و دراور نمونه های موجود است که خریدار ازنزدیک مشاهده وبا توجه به آن سفارش خود را عملی وتایید کند مسلم است که هدف گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت احترام به نظر وسوالات مشتری ورفع هر گونه ابهامی در هنگام سفارس محصول میباشد که اطمینان داشته باشین که تمامی محصولات سفارشی چه از طریق سفارش غیر جضوری و چه حضوری تمام استانداردهای ساخت را رعایت میکند وطبق نظر واعمال تغییرات مورد نظر خریدار محترم با بالاترین کیفیت وبسته بندی وحمل مناسب به دست خریدار محترم رسانده میشود.

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020