اهرم تنظیم فشار صندلی مدیربت – صندلی کارمندی

اهرم تنظیم فشار صندلی جهت تنظیم حالت فنری ,نرمی,سفتی وخمیدگی پشت صندلی در تمام انواع صندلی مدیریت , صندلی کارمندی , صندلی منشی وکلا صندلی های متحرک در زیر قسمت نشیمن صندلی برای راحتی کاربر تعبیه گردیده است

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020