مبلمان های اداری صدراصنعت

مبلمان اداری صدراصنعت  با توجه به کاربرد در محیط کار علاوه بر طراحی خاص مخصوص محیط کار واداری سعی در قرار دادن ویژگیهای خاص مخصوص محیط کار دارا است.از جمله طراحی ورنگهای نشاط آور وانرزی بخش برای بالابردن روحیه که در اثر بخشی وکارایی کارکنان محیط کار

علاوه بر تاثیر روحی که مبلمان اداری صدراصنعت با طراحی خاص خود در محیط کار میگذارد به علت اینکه اکثرا کارکنان بخش مهم زندگی خود را در محیط کار سپری میکنند مسلما سلامت جسمی هم سهم بسزایی در تاثیر در راندمان کاری آنها دارد

طراحان شرکت مبلمان اداری صدراصنعت تمامی محصولات کاربردی در محیط کار از جمله صندلی میز مبلمان و… با استادارهای ارگونومی طبیبدن تایید سده انجمن پزسکان ارتوپد طراحی کرده اند که تاثیر عوارش طولانی نشستن ودرد گردن به علت حالت ثابت گردن در حین انجام کار رابه حداقل میرساتد که این تاثیرات بسیار بارز وقابل مشاهدهمیباشد.

در محصولات مبلمان ادرای صدراصنعت تنوع وساخت محصولات مختلف که هر یک ویژگی خاص خود را دارند .به طور مثال صندلی مدیریت مطابق با مسولیت مدیر که احتمالا به نشستن های طولانی مدت نیار دارد طراحی شده که خستگی را کم وراحتی وآسایش مد نظر قرار گرفته که درمقایسه با صندلی کنفرانسی اصولا به نشستن مداوم وطولانی نیازی ندارد طراحی وساختشان متفاوت میباشد.

بطور کلی مبلمان ادری صدراصنعت در حین طراحی وساخت محصولات خود همه شرایط وجوانب را در نظر دارند تا استفاده از محصولات علاوه بر اثبات کیفیت راحتی وآسایش حال مصرف کنندگان محترم را مهم شمارد.

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020