فایل های صدرا صنعت

فایل های مبلمان صدراصنعت مکانی امن در دفاتر کار ومنزل برای نگهداری مدارک واسناد ولوازمشخصی وخصوصی است. فایلهای مبلمان صدراصنعت در مدلها ورنگهای مختلف موجود میباشد.مدلهای این فایل هادر قالبدو کشو ,سه کشو و با کشوها بیشتر قابل ساخت هستند.مبلمان صدراصنعت تولید کننده انواع مبلمان ,میز وصندلی,کمدوکتابخانه,کشو وفایلهای اداری و…

نکته مهم در ویژگی فایل های مبلمان صدراصنعت قفل دار بودن آن است که قابلیت این محصول به منظور کاربرد در محیطکار که اسناد ومدارک نیاز به حفاظت ونگهداری دقیق دارند را بالا میبرد .کشوهای فایلهای مبلمان صدراصنعت دارای قفلمرکزی میباشند که این نکته از حیث امنیت ونگهداری مدارک واسناد مجزا از هم در هر کشو نگرانی ایجاد نمیکند.

مبلمان صدرا صنعت تولید کننده انواع مبلمان ادرای وخانگی,نیم ست,انواع میز وصندلی ,کاناپه شیک وبسیار زیبا و… همچنین این فایل ها در مدلهایی که مناسب منزل باشد نیز طراحی شده اند که از لحاظ شیک بودن ومتفاوت بودن بسیارمناسب برای اتاق نشیمن وپذیرایی یا جاگذاری در هر نقطه منزل که نیاز باشد .

کشوهای این محصول  دارای ریل های دو زمانه استیل با کیفیت بالا هستند که کاربردودر کلکارایی آنرا افزایش میدهند. شایان ذکر است سفارش خریدار محترم در هر مدلی قابلیت تغییر مانند اضافه کردن کشو یابزرگ وکوچک کردن ابعاد ,رنگ دلخواه خریدار وهر سفارشی که مدنظر خریدار باشد قابل اجرا وساخت میباشد.

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020