صندلی های اداری

صندلی های اداری باید با توجه به شغل موردنظر ویژگی به خصوصی داشته باشند.برای مثال فردی که با کامپبوتر کار میکند وبعضیمواقع به پشت صندلی تکیه میدهد باید از صندلی های اداری استفاده کند که پشت آنها قابلیت ارتجاع به سمت عقب را داشته باشد یعنی با توجه به نوع فعالیت طوری طراحی وساخته شده که علاوه بر راحتی سلامت جسمی افراد را هم مد نظر گرفته باشدوعوارض نشستن طولانی مدت رابه حداقل برساند.

صندلیهای اداری وکارمندی مبلمان صدراصنعت تمام ویژگیهای کمی وکیفی یک صندلی اداری استاندارد را دارا است.

صندلیهای اداری مبلمان صدراصنعت دارای استاندارد وارگونومی بدن جهت جلوگیری از عوارش نستن طولانی مدت است.

همچنین کفی صندلی باید نرم وراحت باشدکه صندلیهای اداری وکارمندی مبلمان صدراصنعت این ویزگی را دارا هستند که علاوه برفردنرمی وراحتی به فرداجازه جابجایی راحت را میدهد چون اگر به مدت طولانی بدن در وضعیتی ثابت وساکن قرار گیرد خون رسانی بهبدن دچار اختلال میشود.

همچنین صندلیهای اداری مبلمان صدراصنعت جهت رفاه حال افراد دارای اهرم تنظیم فشار وارتفاع است که زمان استراحت میتوانند به میل خود ارتفاع را تغییر دهند.

صندلیهای اداری مبلمان صدراصنعتدارای زاویه استاندارد است که فرد مجبور نباشد برای انجام کار یا نگاه کردن به مانیتور گردن رابیش ازاندازه خم کند وفشار به گردن وارد نشود.

کیفیت بسیار بالا وجک بالابرنده وجک استراحت ونیز ویژگیهای متعدد وخاص صندلیهای متنوع #مبلمان صدراصنعت باعث میشود کههرآنچه را که از یک صندلی اداری وکارمندی انتظار داریم در صندلیهای اداری#مبلمان صدراصنعت مشاهده خواهیم کرد.وحتی بیشتر ازانتظارات از نظر راحتی وسلامت جسمی و استاندارد بودن.

صندلیهای اداری کارمندی مبلمان صدراصنعت در رنگهای مختلف بوده وبا چرم وپارچه درجه یک تولید میشود که علاوه بر داشتم عمرمفید بالای 10سال در مدلها وطراحیهای متعدد تولید میشود که بسیار شیک وزیبا هستند.

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020
برچسب ها :