تفاوت ام دی اف و ملامین

تفاوت قابل توجه بین ام دی اف(MDF)ملامینه ونئوپان ملامینه در این است که لبه های ام دی اف (MDF)ملامینه قابل ماشین کاری است که می توان پس از ماشین کاری و فرم دهی وپروفیل کاری لبه های آن به نوارهای soft form لبه چسبانی کرد.

دارا بودن تمام امکانات ترئینی ونیز مقاومت مناسب روکش ملامینه در برابر رطوبت آب حرارت سایش و…دامنه وسیعی از کاربردهای متنوع را برای ام دی اف(MDF ) با روکش ملامینه به ارمغان آورده است و می توان در تمام استفاده ها به صورت عمومی و در مبلمان اداری منزل ها درها و بدنه کابینت و لوازم اتاق خواب وتختخواب مبلمان بچه مبلمان ولوازم دستشویی حمام و….استفاده کرد.

از روکش ملامینه همچنین نوار لبه چسبانی نیز تولیدمی کنندکه هماهنگ با سطح در لیه ها چسبانده میشود.در واقع میتوان گفت پر کاربردترین نوع رو کش ها نوع ملامینه می باشد واز نظرقیمت نیز بسیار مناسب وقابل رقابت با سایر انواع روکش ها می باشد.

روکش کاری با رو کش ملامینه روی ام دی اف(mdf)بسیار متداول بوده و معمولا بسیاری از کارخاتجات بزرگ جهان (SADRASANAT)دارای خطوط رو کش ملامینه هستند.کار با ورق های روکش شده با روکش ملامینه به نسبت روکش های اچ پی ال (HPL) آسان تر است.این نوع روکش پر کاربردترین نوع روکش مخصوصا در صنعت ام دی اف (MDF) است.

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020