• اگر کالای خریداری شده، ایراد یا اشکال فنی داشته باشد:

    • اشکال و یا ایراد فنی باید حداکثر تا 24 ساعت پس از دریافت کالا، به صدرا صنعت اطلاع داده شود.
    مقایسه